Login

Hermundstad, Helen

Photoshop 7.0 - INSPIRA GRUNDER

Hermundstad, Helen - Photoshop 7.0 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-807-3
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Efter att ha gått igenom Inspira Photoshop 7.0 Grunder ska du veta
hur du använder Adobe Photoshop 7.0 och veta vilka möjligheter programmet
ger dig för att kunna arbeta vidare med bildbehandling.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
1. Introduktion till Adobe Photoshop 7.0
Läs detta först
Presentation av Adobe Photoshop 7.0
Starta och avsluta programmet
Programfönstret
Skapa nytt dokument
Öppna och stäng dokument
Zooma och navigera i bilde
Linjaler, stödlinjer och stödraster
Spara dokument
Filläsaren
Hjälpfunktionen
Lösningsförslag
2. Digitala bilder
Rasterbilder och vektorgrafik
Upplösning och storlek
Färghantering
Övningar
Lösningsförslag
3. Bildredigering
Regelbundna markeringar
Redigera bilder
Beskära bilder
Ändra arbetsytan
Omforma bilder
Paletten Händelser
Oregelbundna markeringar
Kontaktkarta
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Lager
Lager
Hantera lager
Skapa lageruppsättningar
Sammanfoga lager
Opacitet och blandningslägen
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Färg och målningsverktyg
För- och bakgrundsfärg
Välja färger
Verktyg för att måla
Fyllningsverktyg
Kanaler
Masker
Fyllningslager
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Digital retuschering
Bildkorrigering
Variationer
Justeringslager
Tonomfång
Färginställningar
Oskärpa/Skärpa
Måla och sudda med händelser
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Text och vektorgrafik
Text
Former och formlager
Paletten Banor
Rita banor
Arbetsbanor
Urklippsbanor
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Stilar och filter
Rastrerad text och grafik
Lagerstilar
Filter
Lösningsförslag
9. Spara bilder för publicering
Upplösning och storlek
Anpassa för tryck
PDF-format
Anpassa för multimedia
Filinformation
Bildpaket
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Optimera bilder för webben
Anpassa bilder för webbpublicering
Optimera bilde
Indexerad färg
Dela upp bilder i segment
Skapa webbfotogalleri
ImageReady
Extra övningar
Lösningsförslag
11. Programinställningar
Anpassa programinställningar
12. Sakregister

Keywords: Photoshop

Author(s)
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
404 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-807-3

Similar titles