Login

Docendo Sverige, AB

Outlook 2003 och Explorer 6.0 - DATAKÖRKORT MODUL

Docendo Sverige, AB - Outlook 2003 och Explorer 6.0 - DATAKÖRKORT MODUL, ebook

13,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-805-7
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Outlook 2003 och Explorer 6.0 - DATAKÖRKORT MODUL
Certifierad för ECDL syllabus 4.0
1. Introduktion till Microsoft Outlook
Pedagogik och utformning
Hur du hämtar övningsfiler
Starta programmet
Avsluta programmet
Programfönstret/arbetsytan
Växla mellan Outlooks olika delar
Inkorgen
Inställningar
Hjälpfunktionen
2. Introduktion till Internet
World Wide Web
Tjänster på Internet
Ansluta till Internet
Surfa på Internet
Webbadresser
3. Använda e-postsystem
E-postadresser
4. Netiquette (nätvett)
5. Säkerhet
Digitala signaturer
Skräppostfilter
6. Använda Inkorgen för e-post
Förhandsgranska e-postmeddelanden
Verktygsfältet Standard
7. Skapa och skicka e-postmeddelanden
8. Redigera e-postmeddelanden
Inställningar för e-postredigering och format
Redigera texten i e-postmeddelanden
9. Läsa och svara på e-postmeddelanden
Öppna e-postmeddelanden
Svara på och vidarebefordra e-postmeddelanden
10. Meddelandealternativ
Skicka en hemlig/dold kopia
Sätta prioritet på e-postmeddelanden
Bifoga filer
11. Blockera e-postmeddelanden
Visa blockerad information
Ändra inställningar för blockerad information
12. Sortera e-postmeddelanden
Anpassa fält
13. Ordna e-postmeddelanden
Använda mapplistan
Favoritmappar
14. Söka efter e-postmeddelanden
Avancerad sökning
15. Sökmappar
Skapa sökmapp
16. Skräppostfilter
Skräppostalternativ
17. Rensa postlådan och mappen Borttaget
18. Skriva ut e-postmeddelanden
Förhandsgranska
Skriva ut direkt
Skriva ut med olika utskriftsalternativ
19. Outlooks adressbok, Kontakter
Använda adressboken för att adressera e-post
Programfönstret Kontakter
Skapa en kontakt
Redigera kontakt
20. Distributionslistor
Skapa distributionslistor
Använda distributionslistor
Redigera distributionslistor
21. Introduktion till Internet Explorer 6.0
Starta programmet
Avsluta programmet
Programfönstret
Hjälpfunktionen
Inställningar
22. Besöka en webbplats
Visa tidigare besökta webbsidor
Webbformulär
Startsida
Stoppa överföringen och uppdatera webbsidan
23. Favoriter
Lägga till en webbsida
Visa en webbsida
Ordna Favoriter
Ta bort Favoriter
24. Skriva ut webbsida
Utskriftsformat
Förhandsgranska
Skriva ut
25. Söka information på Internet
Söka med Explorers sökfunktion
Söka med AltaVista
26. Hämta filer
Shareware och freeware
FTP-arkiv
Kopiera från webbsida
Spara webbsida
Hämta en fil
Packade filer
27. Säkerhet
Virus
Brandvägg
Banktjänster och elektronisk handel
Skyddad webbplats
Digitalt certifikat
28. Extra övningar
29. Lösningsförslag
30. Sakregister

Keywords: Outlook

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
102 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-805-7

Similar titles