Login

Ansell, Eva

Word 2003 - INSPIRA GRUNDER

Ansell, Eva - Word 2003 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-802-2
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som vill lära dig grunderna i Word 2003, framtaget för att passa
alla typer av grundläggande utbildningar i programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
Läromedlet är certifierat för ECDL - det Europeiska Datakörkortet.
1. Introduktion till Microsoft Word 2003
Läs detta först
Microsoft Word 2003
Inställningar
Hjälpfunktionen
2. Hantera dokument
Skapa nytt tomt dokument
Skriva text
Spara dokument
Stänga dokument
Öppna dokument
Olika sätt att visa dokument
Skriva ut dokument
Söka efter dokument
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Redigera text
Flytta insättningspunkten
Markera text
Redigera text
Ångra kommando
Upprepa kommando
Söka och ersätta text
Symboler och specialtecken
Avstava text
Språkkontroll
Autokorrigering
Autotext
Flytta inom dokumentet
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Format
Teckenformat
Styckeformat
Visa formatering
Hämta format
Utskriftsformat
Punkter och numrering
Kantlinjer och fyllning
Formatmallar
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Tabbar och tabeller
Tabbar
Tabeller
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Guider och mallar
Vad är guider och mallar?
Guider
Mallar
Mallar på Office Online
Etiketter
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Sidhantering
Sidbrytning
Sidhuvud och sidfot
Sidnummer
Spalter
Avsnitt
Anfang
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Grafik
Ritade objekt
Bilder
WordArt-objekt
Importera från Excel
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Microsoft Word och webben
Elektronisk post
Webbsidor
Hyperlänkar
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Praktiska övningar
11. Sakregister

Keywords: Word

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
232 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-802-2

Similar titles