Login

Lotsander, Sven

Windows XP - INSPIRA FÖRDJUPNING

Lotsander, Sven - Windows XP - INSPIRA FÖRDJUPNING, ebook

26,15€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-801-4
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som redan kan grunderna i Windows XP och nu vill lära dig
mera avancerade funktioner.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs
successivt upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken LäsÖva-
Rätta.
Avsedd att användas på fördjupnings- och fortsättningskurser.
1. Introduktion till detta läromedel
Läs detta först
Inställningar
2. Anpassa Windows XP
Anpassa skrivbordet
Anpassa aktivitetsfältet och Start-menyn
Ställa in mappalternativ
Användarprofiler
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Installera programvara
Maskinvara i Windows XP
Enhetshanteraren
Lägga till maskinvara
Maskinvaruprofiler
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Installera program
Stöd för program i Windows XP
Lägga till/ta bort program
Automatisk installation med MSI-paket
Hantera Windows-komponenter
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Säkerhet
Säkerhetssystemet i Windows XP
Behörighetsskydd för lokala resurser
Hantering av användare
Internet-säkerhet
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Nätverk och Internet
Allmänt om det lokala nätverket
Hantera nätverksanslutningar
Dela ut resurser
Hantera Internet-anslutningar
Inställningar för Internet Explorer
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Mediafunktioner
Maskinvara för ljud och video
Windows Media Player
Windows Movie Maker
Taligenkänning
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Utskriftshantering
Hantering av skrivare
Hantering av teckensnitt
Hantera faxfunktionen
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Felsökning och underhåll
Loggboken
Använda Startalternativ
Fjärrskrivbord
Fjärrhjälp
Diskhantering
Säkerhetskopiering
Systemåterställning
Skapa återställningspunkt
Återställa systemet
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Praktiska övningar
11. Sakregister

Keywords: Windows XP, operativsystem, driftssystem

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
278 pages
Category
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-801-4

Similar titles