Login

Rebo, Agneta

Project 2000 - INSPIRA FÖRDJUPNING

Rebo, Agneta - Project 2000 - INSPIRA FÖRDJUPNING, ebook

29,50€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-800-6
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som redan kan grunderna i Project 2000 och som nu vill lära dig
mer avancerade funktioner och hur du bäst utnyttjar dessa i ditt dagliga
arbete med programmet. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken
Läs-Öva-Rätta.
Avsedd att användas på fördjupnings- och fortsättningskurser.
1. Introduktion
Läs detta först
Mål
Pedagogik och utformning
Övningar
Nyheter i Microsoft Project 2000
Repetition av grunder
2. Grundläggande projektledning
Vad är ett projekt?
Använda ett planeringsverktyg
Olika planeringstekniker
Karakteristiska drag för alla lyckade projekt
Vanliga skäl till att projekt misslyckas
3. Finjustera aktiviteter och resursinformation
Aktiviteter
Aktivitetskalendern
Dela aktivitet
Fast aktivitetskostnad
Resursinformation
Variabel resurstillgång
Variabel resurskostnad
Fast resurskostnad
4. Mer om resurstilldelning
Insatsberoende eller inte
Aktivitetstyp
Justera tilldelning
Resursbeläggning
Ta hänsyn till överbeläggningar
5. Tidsplaner
Tidsplanering
Planera från slutdatum
Nytt startdatum
Aktivitetsvillkor
Att skaffa sig marginaler i planen
Uppföljning
Aktivitetsorienterad uppföljning
Resursorienterad uppföljning
6. Flera projekt
Konsolidera projekt
Manuell konsolidering
Automatisk konsolidering
7. Anpassa
Formatera paletten
Formatera stapel
Vyer
Tabeller
Filter
Skapa filter
Rapporter
Skapa rapport
Baskalendrar
Verktygsfält
Mallar
8. Kombinera med andra program
Utbyta information med Office-program
Kopiera till Word och Excel
Kopiera bild
Kopiera text
Använda till exempel Microsoft Outlook
Arbetsgrupp
Skicka aktivitetsförfrågan
Skicka en statusbegäran
Uppdatering av schemat
Exportera information
Spara som HTML
Exportera till Excel
Hämta information från Excel
Kopiera och klistra in från Excel
Importera från Excel
9. Mer om Microsoft Project
Utskrifter
Infoga bilder
Infoga länkade objekt
Rita i Gantt-schemat
Anteckningar och hyperlänkar
Anteckningar
Hyperlänkar
Spela in makron
Interimplaner
Utfallsanalys
10. Microsoft Project Central
Vad är Microsoft Project Central?
Varför bör jag använda Microsoft Project Central?
Vilka krav finns för Microsoft Project Central?
Spara en projektplan till databasen
Meddela projektmedlemmar om sina aktiviteter
Starta Microsoft Project Central
Personlig information i Microsoft Project
Central
Rapportera tid i Microsoft Project Central
Uppdatera planen
Statusrapporter
Aktivitetsdelegering
11. Sakregister

Keywords: Project

Author(s)
 
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
164 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-800-6

Similar titles