Login

Ansell, Eva

PowerPoint 2003 - INSPIRA GRUNDER

Ansell, Eva - PowerPoint 2003 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-798-0
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som vill lära dig grunderna i PowerPoint 2003, framtaget för att
passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
Läromedlet är certifierat för ECDL - det Europeiska Datakörkortet, Syllabus 4.0.
1. Introduktion till Microsoft
PowerPoint 2003
Läs detta först
Microsoft PowerPoint 2003
Inställningar
Hjälpfunktionen
2. Hantera en presentation
Skapa presentation
Spara presentation
Stänga presentationen
Öppna presentation
Vyer
Skriva ut presentation
Anteckningar
Bilder
Mallar för utseende och innehåll
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Texter
Skriva text
Redigera text
Formatera tecken
Formatera stycke
Stavningskontroll
Söka och ersätta text
Disposition
Öppna Word-disposition
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Ritade objekt
Rita objekt
Flytta och kopiera objekt
Formatera objekt
Arbeta med flera objekt
Text i objekt
Extra övningar
Lösningsförslag
5. ClipArt och bilder
Infoga ClipArt
Infoga bildobjekt
Hantera bilder
Redigera bilder
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Diagram
Skapa ett diagram
Diagrambladet
Importera data
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Organisationsscheman
Skapa organisationsschema
Redigera organisationsschema
Layout
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Tabeller
Infoga tabell
Ändra tabellutseende
Rita en tabell
Extra övningar
Lösningsförslag
9 .Bildspel
Visa bildspel
Använda bildspelseffekter
Pröva tidsinställningar
Paketera för CD
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Microsoft PowerPoint och webben
Elektronisk post
Webbsidor
Hyperlänkar
Extra övningar
Lösningsförslag
11. Praktiska övningar
12. Sakregister

Keywords: PowerPoint

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
232 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-798-0

Similar titles