Login

Ansell, Eva

Excel 2003 - INSPIRA FÖRDJUPNING

Ansell, Eva - Excel 2003 - INSPIRA FÖRDJUPNING, ebook

26,15€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-797-2
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som redan kan grunderna i Excel 2003 och som nu vill lära dig
mer avancerade funktioner och hur du bäst utnyttjar dessa i ditt dagliga
arbete med programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
Avsedd att användas på fördjupnings- och fortsättningskurser.
1. Introduktion till läromedlet
Läs detta först
2. Effektivisera Microsoft Excel
Dölja/visa delar av arbetsboken
Kommentarer
Klistra in special
Skydda blad och arbetsbok
Dela arbetsböcker
Avancerad utskrift
Anpassa verktygsfält
Anpassa menyer
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Diagram
Skapa diagram
Redigera diagrammet
Ändra diagramunderlag
Formatera diagram
Diagram - grafisk figur
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Mallar
Skapa och använda mallar
Automallar
Formatmallar
Diagrammall
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Format
Autoformat
Formatera tal
Radera format
Anpassat format
Felmeddelanden
Villkorsstyrd formatering
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Arbeta med funktioner
Infoga funktion
Statistiska funktioner
Logiska funktioner
Finansiella funktioner
Datum- och tidfunktioner
Textfunktioner
Sökfunktioner
Databasfunktioner
Matematiska funktioner
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Arbeta med listor
Skapa lista
Sortera
Autofilter
Summera listor
Formulär
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Länka, importera och konsolidera
Länka
Importera data från andra program
Konsolidera
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Pivottabeller
Skapa pivottabell
Redigera källdata
Anpassa pivottabell
Göra beräkningar i pivottabell
Flera pivottabeller
Skapa pivotdiagram från pivottabell
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Makron och makrokoden
Vad är ett makro?
Spela in makro
Köra makro
Ta bort makro
Koppla makro
Makrosäkerhet
Visual Basic Editor
Extra övningar
Lösningsförslag
11. Vad händer om-analyser
Scenarier
Datatabeller
Målsökning
Problemlösaren
Extra övningar
Lösningsförslag
12. Skapa formulär
Formulär
Infoga kontroller
Formatera kontroller
Extra övningar
Lösningsförslag
13. Granska formler
Visa formler
Formelgranskning
Felmeddelanden
Extra övningar
Lösningsförslag
14. Praktiska övningar
15. Sakregister

Keywords: Excel

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
284 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-797-2

Similar titles