Login

Ansell, Eva

Excel 2003 - INSPIRA GRUNDER

Ansell, Eva - Excel 2003 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-796-4
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som vill lära dig grunderna i Excel 2003, framtaget för att passa
alla typer av grundläggande utbildningar i programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
Läromedlet är certifierat för ECDL - det Europeiska Datakörkortet.
1. Introduktion till Microsoft Excel 2003
Läs detta först
Microsoft Excel 2003
Inställningar
Hjälpfunktionen
2. Hantera en arbetsbok
Skapa ny arbetsbok
Markera och skriva text i celler
Spara arbetsböcker
Stänga arbetsbok
Öppna arbetsböcker
Redigera kalkyl
Visningslägen
Skriva ut arbetsbok
Sök och ersätt
Textfunktioner
Använda mallar
Söka efter arbetsböcker
Extra övningar
Lösningsförslag
3. Formler och format
Skapa formler
Formatera tal
Formatera tecken
Kopiera format
Formatera celler
Rader och kolumner
Utskriftsformat
Autoformat
Namnge celler
Skydda celler
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Arbeta med flera blad
Bladflikar
Hantera blad
Arrangera fönster
Formler i tredimensionell kalkyl
Förhandsgranska och skriva ut flera blad
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Diagram och bilder
Vad är ett diagram?
Skapa diagram
Redigera diagram
Formatera diagram
Skriva ut diagram
Ändra diagramunderlag
Rita och infoga objekt
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Funktioner
Beräkna automatiskt
Infoga funktion
Statistiska funktioner
Logiska funktioner
Finansiella funktioner
Datum- och tidfunktioner
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Listor
Riktlinjer för listor
Skriva data i lista
Skapa lista
Sortera
Autofilter
Infoga summarad
Verifiera data
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Makron
Vad är ett makro?
Spela in makro
Köra makro
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Microsoft Excel och webben
Elektronisk post
Spara arbetsbok som webbsida
Hyperlänkar
Extra övningar
Lösningsförslag
10. Praktiska övningar
11. Sakregister

Keywords: Excel

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
230 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-796-4

Similar titles