Login

Ansell, Eva

Outlook 2003 - INSPIRA GRUNDER

Ansell, Eva - Outlook 2003 - INSPIRA GRUNDER, ebook

21,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-795-6
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

För dig som vill lära dig grunderna i Outlook 2003, framtaget för att
passa alla typer av grundläggande utbildningar i programmet.
Steg för steg får du lära dig viktiga funktioner i programmet.
Teoridelar varvas med övningar och dina kunskaper byggs successivt
upp. Läromedlet bygger på Docendo-pedagogiken Läs-Öva-Rätta.
1. Introduktion till Microsoft Outlook 2003
Läs detta först
Presentation av Microsoft Outlook 2003
Outlooks olika delar
Inställningar
Hjälpfunktionen
2. Internet och elektronisk post
Introduktion till Internet
Använda e-postsystem
Netiquette (nätvett)
Säkerhet
3. Läsa och skicka e-post
Använda Inkorgen för e-post
Skapa och skicka e-postmeddelanden
Redigera och formatera e-postmeddelanden
Läsa och svara på e-postmeddelanden
Meddelandealternativ
Blockera e-postmeddelanden
Extra övningar
Lösningsförslag
4. Organisera e-post
Ta emot nya e-postmeddelanden
Sortera e-postmeddelanden
Ordna e-postmeddelanden
Söka efter e-postmeddelanden
Sökmappar
Snabbflaggor
Skräppostfilter
Rensa postlådan och mappen Borttaget
Skriva ut e-postmeddelanden
Frånvarohanteraren
Öppna Inkorg för en annan användare
Extra övningar
Lösningsförslag
5. Kontakter
Outlooks adressbok
Programfönstret Kontakter
Kontakter
Distributionslistor
Ordna kontakter
Skriva ut kontakter
Visitkort
Skapa kopplad utskrift
Extra övningar
Lösningsförslag
6. Kalender och Uppgifter
Kalender
Tidbokningar
Söka efter kalenderuppgifter
Skapa ett möte med flera deltagare
Uppgifter
Extra övningar
Lösningsförslag
7. Journal, Anteckningar och Internet
Journal
Anteckningar
Internet
Extra övningar
Lösningsförslag
8. Microsoft Internet Explorer 6.0
Introduktion till Microsoft Internet Explorer 6.0
Besöka en webbplats
Favoriter
Skriva ut webbsida
Söka information på Internet
Hämta filer
Säkerhet
Extra övningar
Lösningsförslag
9. Sakregister

Keywords: Outlook

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
224 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-795-6

Similar titles