Sisäänkirjautuminen
Kotiranta, Kalle - Hyvän kunnon ainekset
Erlandsson, Karin - Missdåd
Valheiden vangit
Green, John - Teoria Katherinesta
Samartin, Cecilia - Mofongo