Ellibs Ebookstore - Home

Powered by Lingsoft® Search Expander Read more
 

My Bookshelf

 

RSS
 

Eurooppalaisten juuret

Eurooppalaisten juuret 
Author(s)  
Publisher  Kalevi Wiik
Publication year  2002
Language  fi
Edition  1
Page amount  503 pages
Category  Anthropology
Format  Ebook
License Format Price  
Permanent PDF with Adobe DRM 25.00 €  Add to cart >
 
DRM Restrictions
Printing  Allowed without restriction
Copy to clipboard  Allowed without restriction
Vuonna 2002 ilmestyneessä kirjassa pyritään ratkaisemaan eurooppalaisten väestöjen syntyä ja varhaista kehittymistä koskevat kysymykset siten, että huomioon otetaan mahdollisimmaan tasapuolisesti kolmen tieteenalan (kielentutkimuksen, arkeologian ja genetiikan/antropologian), piirissä saadut tutkimustulokset. Ilmestyessään kirja oli tarkoitettu eräänlaiseksi vastareaktioksi sille perinteiselle käsitykselle, jonka mukaan väestöjen kehittymisen ratkaisevin totuus löytyisi kielentutkimuksesta ja väestöjen kehitys olisi näkysissä parhaiten kielten sukupuista. Kirjan perusajatuksia on se, että kielenvaihto on ollut Euroopassa varsin yleinen ja että monet väestöt, jotka nykyään puhuvat eri kieliä (esimerkiksi suomalaiset ja latvialaiset), saattavat kuitenkin olla läheisiä geneettisiä sukulaisia. Toisaalta väestöt, jotka puhuvat sukulaiskieliä (esimerkiksi suomalaiset ja samojedit), saattavat olla geneettisessä mielessä erittäin kaukana toisistaan. Ilmestyttään kirja herätti ymmärrettävästi kovaa polemiikkia perinteisen historiallisen kielitieteen edustajien piirissä. Ovathan kirjan perusajatukset jyrkästi erilaiset kuin sukupuihin oppirakennelmansa perustavien perinteisten kielentutkijoiden. Kirjan ajatustapa vähensi kielentutkijoiden sanan painavuutta väestöjen juurten etsimisessä samalla enentäen varsinkin genetiikkojen (jossain määrin myös arkeologien) sanan painavuutta.
 
We do not deliver the extra material sometimes included in printed books (CDs or DVDs).


Share |

 

Shopping cart

There are no products in your shopping cart.

0 Items 0,00 €