Ellibs Ebookstore - Home

Powered by Lingsoft® Search Expander Read more
 

My Bookshelf

 

RSS
 

Kansa seisoi loitompana

Kansa seisoi loitompana 
Author(s)  
Publisher  Osuuskunta Vastapaino
Publication year  2006
Language  fi
Edition  1
Page amount  231 pages
Category  Communication Studies
Format  Ebook
License Format Price  
Permanent PDF with Adobe DRM 22.00 €  Add to cart >
 
DRM Restrictions
Printing  Not allowed
Copy to clipboard  Not allowed
Hannu Nieminen analysoi Suomen poliittiseen järjestelmään ja sen valtasuhteisiin liittyviä autoritaarisia piirteitä historiallisesta näkökulmasta. Tarkasteltavana on autonomian aika (18091917), jolloin suurin osa Suomen kansallisista instituutioista perustettiin ja ne alkoivat vakiinnuttaa asemaansa. Suomen julkista elämää ja sen instituutioita hallitsi niiden syntyvaiheissa ruotsinkielinen säätyläistö, joka antoi perusmuodon ja määrittelyn kansallisen julkisuuden keskeisille areenoille.

Kun suomenkielinen oppisäätyläistö alkoi 1850-luvulta lähtien astua julkiseen elämään, se omaksui ja hyväksyi nämä valmiit rakenteet ja muodot, mutta pyrki miehittämään eri areenat oman fennomaanisen ohjemansa kannattajilla. Kun enemmistö suomenkielisestä rahvaasta tuli 1900-luvun alussa mukaan julkiseen elämään, ruotsin- ja suomenkieliset eliitit olivat jo pitkälle määritelleet julkisen elämän areenat. Työväenliike ja maalaisliiton synty edustivat tässä tilanteessa spontaania vastajulkisuutta, joka uhmasi kansallisten eliittien konsensusta.
 
We do not deliver the extra material sometimes included in printed books (CDs or DVDs).


Share |

 

Shopping cart

There are no products in your shopping cart.

0 Items 0,00 €