Ellibs Ebookstore - Home

Powered by Lingsoft® Search Expander Read more
 

My Bookshelf

 

RSS
 

Ulkoistaminen innovaatiotoiminnassa - arvomalli päätöksenteon tukena

Ulkoistaminen innovaatiotoiminnassa - arvomalli päätöksenteon tukena 
Author(s)  
Publisher  Teknologiainfo Teknova Oy
Publication year  2004
Language  fi
Edition  1
Page amount  129 pages
Category  Business & Economics
Format  Ebook
Not available
 
DRM Restrictions
Printing  10 pages with an additional page accrued every 3 hours, capped at 10 pages
Copy to clipboard  10 excerpts with an additional excerpt accrued every 3 hours, capped at 10 excerpts
Ulkoistaminen osana innovaatiotoimintaa voi muuttaa yrityksen toimintatapaa perusteellisesti. Ulkoistamisen vaikutukset on pystyttävä mallintamaan sekä omassa että verkoston toiminnassa. Kirjassa esitettävä arvomalli on strateginen lähestymistapa, jolla ulkoistamisen riskit ja mahdollisuudet pyritään arvioimaan. Osana arvomallia ovat taloudelliset laskelmat, joissa ulkoistamiseen liittyvät epävarmuudet mallinnetaan ja arvotetaan. Operatiivisen toiminnan tueksi esitetään voitonjakojärjestelyjä, joissa huomioidaan verkoston osapuolten erilaisuus riskinotossa ja investoinneissa. Kirja tarjoaa selkeän arvomallin lisäksi perusmallit ja kaavat liiketoimintamallien taloudelliseen kuvaamiseen. Case-kuvaukset ja esimerkit havainnollistavat arvomallin soveltamista. Kirjaan kuuluu elektroninen liite, jossa on havainnollistettu arvoperusteista ja riskipainotettua kustannusperusteista arvonjakoa. Ensiksi on esitetty kummankin osapuolen yksinkertaistetut projektikohtaiset tulo- ja menolaskelmat. Sen jälkeen on esitetty näihin lukuarvoihin liittyvä epävarmuus. Lopuksi on havainnollistettu, kuinka näiden tietojen pohjalta voidaan laskea osapuolille jaettava hyöty arvoperusteisesti ja riskipainotettujen kustannusten mukaan. Lataa myös kirjan liitetiedosto Voitonjakoesimerkki.xls. HUOM! Tulostus rajoitettu 10s./vrk. Leikepöydälle kopiointi 10 otosta/vrk.
 
We do not deliver the extra material sometimes included in printed books (CDs or DVDs).


Share |

 

Shopping cart

There are no products in your shopping cart.

0 Items 0,00 €