Ellibs Ebookstore - Home

Powered by Lingsoft® Search Expander Read more
 

My Bookshelf

 

RSS
 

Lidande och existens i patientens värld

Lidande och existens i patientens värld  
Author(s)  
Publisher  Åbo Akademis förlag
Publication year  2003
Language  sv
Edition  1
Page amount  197 pages
Category  Medical
Format  Ebook
License Format Price  
Permanent PDF with Adobe DRM 19.00 €  Add to cart >
 
DRM Restrictions
Printing  Not allowed
Copy to clipboard  Not allowed
Patientens värld är kantad av förluster, sökande och lidande. Studien som har en vårdvetenskaplig ansats fokuserar på patienters upplevelser av lidande och existens i anknytning till bröstcancersjukdom. Resultaten belyser hur patientens sökande kan förstås som ett öppnande för nya livsinsikter samt ett begär att få lindring i sitt lidande. Lidandet och sökandet öppnar vägen till förändringar och förnyad syn på liv och livssammanhang. Detta kan gå i olika steg och faser genom inre och yttre kamp och inte alltid med upplevelse av framgång, utan även i form av vanmakt och fortsatt lidande utan lindring eller slut. En ontologisk ansats för existentiellt och andligt värdande i syfte att lindra lidande diskuteras.

Författaren är legitimerad sjuksköterska och legitimerad barnmorska. Kliniskt verksam vid Vidarkliniken i Järna samt även knuten till Hälsouniversitetet i Linköping och Blekinge tekniska högskola som forskningssköterska respektive doktorand.
 
We do not deliver the extra material sometimes included in printed books (CDs or DVDs).


Share |

 

Shopping cart

There are no products in your shopping cart.

0 Items 0,00 €