Ellibs Ebookstore - Home

Powered by Lingsoft® Search Expander Read more
 

My Bookshelf

 

RSS
 

GPS-koordinaattien muuntaminen Kartastokoordinaateiksi

GPS-koordinaattien muuntaminen Kartastokoordinaateiksi 
Author(s)  
Publisher  Geodeettinen laitos
Publication year  1993
Language  fi
Edition  1
Page amount  31 pages
Category  Science
Format  Ebook
License Format Price  
Permanent PDF with Adobe DRM 5.00 €  Add to cart >
 
DRM Restrictions
Printing  Not allowed
Copy to clipboard  Not allowed
GPS-laitteiden lisääntyminen ja käyttäjäkunnan laajeneminen on osittanut, että ympäristön ilmiöiden paikantamiseen käytettyjen koordinaattien tarve kasvaa sitä mukaa mitä helpommin niitä on saatavissa. Kun koordinaatteja voidaan määrittää nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin, tulee jatkuvasti esille uusia sovelluskohteita, joissa tarvitaan tarkkoja koordinaatteja. Paikkatiedon kerääjän tavoitteena on ssijoittaa tutkimuskohteensa kartalle. GPS-laitteiden avulla saadaan koordinaatteja tai koordinaattieroja määritetyksi WGS-84 koordinaattijärjestelmässä, jonka koordinaatit poikkeavat Suomen karttakoordinaattien järjestelmästä n. sadalla metrillä.

Jos koordinaattien tarkkuusvaatimus on vain muutamia metrejä, selvitään koordinaatistojen systemaattisista eroista yksinkertaisilla muunnoskaavoilla. Geodeettisten GPS-laitteiden käyttäjille ei metrintarkkuus yleensä riitä ja ongelmasta selvitään sitomalla GPS-mittaukset kiintopisteisiin, joiden koordinaatit tunnetaan kansallisessa koordinaattijärjestelmässä. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta ja GPS-mittauksen antamat WGS-84 koordinaatit halutaan muuntaa Kartastokoordinaateiksi suuremmalla tarkkuudella, joudutaan muunnoksessa tarvittavat parametrit johtamaan tunnettujen pisteiden koordinaattien avulla.

Suomen Kartastokoordinaatisto on määritelty eurooppalaisen ED-50 koordinaattijärjestelmän avulla. Tutkimuksessa selvitetään kuinka WGS-84 koordinaatit voidaan muuntaa ED-50 järjestelmään ja edelleen Kartastokoordinaatistoon. Johdettuja muunnoskaavoja testattiin todellisten mittaustulosten avulla, jotka osoittivat, että koordinaattimuunnoksessa voidaan saavuttaa n. ±0.2 m:n muunnostarkkuus.

 
We do not deliver the extra material sometimes included in printed books (CDs or DVDs).


Share |

 

Shopping cart

There are no products in your shopping cart.

0 Items 0,00 €