Ellibs Ebookstore - Home

Powered by Lingsoft® Search Expander Read more
 

My Bookshelf

 

RSS
 

Euroopan rajat - Laajentuva Euroopan unioni

Euroopan rajat - Laajentuva Euroopan unioni 
Author(s)  

Publisher  Gaudeamus
Publication year  2002
Language  fi
Edition  1
Page amount  272 pages
Category  Political Science
Format  Ebook
License Format Price  
Permanent PDF with Adobe DRM 23.00 €  Add to cart >
 
DRM Restrictions
Printing  Not allowed
Copy to clipboard  Allowed without restriction
Euroopan unionin laajentuminen on valtava poliittinen ja taloudellinen haaste Euroopan integraatiolle. Tulevaisuuden EU on mahdollisesti ainakin 27 valtion ja vajaan puolen miljardin kansalaisen yhteisö. Kiinnostus Keski- ja Itä-Euroopan maita kohtaan on myös kasvanut rajusti laajentumisen lähestyessä. Teoksessa analysoidaan laajentumisen vaikutuksia niin Euroopan, EU:n kuin Suomenkin kannalta. Siinä pohditaan hakijavaltioiden historiaa ja asemaa maanosamme kartalla, tarkastellaan niiden poliittisia järjestelmiä, arvioidaan laajentumisen aatteellista perustaa, sen taloudellisia vaikutuksia sekä laajentuvan unionin päätöksentekoa ja ulkopoliittista roolia. Monitieteisen teoksen kirjoittajina on taloustieteilijöitä, politiikan tutkijoita sekä maantieteen ja historian asiantuntijoita. Teos soveltuu valtio-opin, kansainvälisen politiikan ja Eurooppa-opintojen oppikirjaksi, mutta samalla se on tarkoitettu kaikille yhteiskunnasta, politiikasta ja Euroopan kehityksestä sekä historiasta kiinnostuneille.
Kirjaa tai sen osia ei voi tulostaa.
 
We do not deliver the extra material sometimes included in printed books (CDs or DVDs).


Share |

 

Shopping cart

There are no products in your shopping cart.

0 Items 0,00 €