Login

Docendo Sverige, AB

Access 2003 - DATAKÖRKORT MODUL

Access 2003 - DATAKÖRKORT MODUL

15,30€

PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-835-9
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Access 2003 - DATAKÖRKORT MODUL
Certifierad för ECDL syllabus 4.0
1. Introduktion
Vad är en databas?
Pedagogik och utformning
Hur du hämtar övningsfiler
Övningsdatabasen
Bakgrund
Strukturera tabellerna
Starta programmet
Öppna databas
Programfönstret
Inställningar
Hjälpfunktionen
Databasfönstret
Tabeller
Frågor
Formulär
Rapporter
Avsluta programmet
2. Skapa en databas
Skapa en tabell
Databladsläge
Databladsfönstret
Registrera data
Spara tabell
Radera tabell
Fönstret Tabelldesign
Definiera fält
3. Ändra tabelldesign
Uppdatera fältegenskaper automatiskt
Markera fält
Lägga till fält
Flytta fält
Radera fält
Definiera primärnyckel
Ångra ändringar
Spara och stänga tabellen
4. Redigera data
Infoga poster
Ångra inmatning
Markera fält och poster
Ändra värden
Radera fält och poster
5. Skriva ut tabell
Skriv ut del av tabell
6. Ändra utformning av datablad
Ändra kolumnbredd
Ändra kolumnordning
7. Ändra fältegenskaper
Begränsa fältstorlek
Format
Standardvärde
Lägga in villkor
Indexera fält
Indexfönstret
8. Hantera tabeller
Relaterade tabeller
9. Filter
Filtrera enligt markering
Filter på/av
10. Frågor
Designläge
Databladsläge
Skapa en urvalsfråga
Ändra fältnamn
Spara och stänga en fråga
Öppna en fråga
Flytta fält
Ta bort fält
Dölja fält
Urvalsvillkor
Sortera poster
Skriva ut resultatet av en fråga
Ta bort frågor
Beräkningar
11. Formulär
Arbeta med formulär
Öppna formulär
Skapa och redigera poster
Söka efter poster
Spara och stänga formulär
Skapa formulär
Formulärguiden
Snabbformulär
Ta bort formulär
12. Redigera formulär
Designfönstret
13. Vad är en kontroll?
Markera en kontroll
Flytta och radera kontroller
Ändra storlek på en kontroll
Utskrift
14. Rapporter
Skapa rapport
Rapportguiden
Snabbrapport
Etikettguiden
15. Skapa rapport från början
Designfönstret
Avsnitt
Grupphuvud/fot
Grupper/funktioner
16. Granskning och utskrift
Förhandsgranska
Utskrift
Spara och stänga rapport
Radera en rapport
17. Extra övningar
18. Lösningsförslag
19. Sakregister

Keywords: Access

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
138 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-835-9

Similar titles