Login

Docendo Sverige, AB

Excel 2003 - DATAKÖRKORT MODUL

Excel 2003 - DATAKÖRKORT MODUL

15,30€

PDF with Adobe DRM
ISBN: 91-7207-829-4
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Excel 2003 - DATAKÖRKORT MODUL
Certifierad för ECDL Syllabus 4.0
1. Introduktion
Pedagogik och utformning
Hur du hämtar övningsfiler
Starta programmet
Avsluta programmet
Programfönstret
Alternativknappar
Inställningar
Hjälpfunktionen
2. Skapa ny arbetsbok
3. Markera och skriva text i celler
Flytta markören och markera celler
Markera cellområden
Skriva text och tal
4. Spara arbetsböcker
Spara en arbetsbok
Spara med nytt namn/i annan mapp
Skapa ny mapp
Spara i annat filformat
5. Stänga arbetsbok
6. Öppna arbetsböcker
Växla mellan öppna arbetsböcker
7. Redigera kalkyl
Redigera cellinnehåll
Radera cellinnehåll
Ångra
Skapa serie med Autofyll
Kopiera och flytta celler
Urklipp
8. Visningslägen
Helskärm
Zooma
Inställningar
Förhandsgranska arbetsbok
9. Skriva ut arbetsbok
Enkel utskrift
10. Sök och ersätt
Sök
Ersätt
Gå till
11. Skapa formler
Enkel formel
Använda de aritmetiska operatorerna
Autosumma
Kopiera formler
Absoluta och relativa cellreferenser
12. Formatera tal
Antal decimaler
Tusentalsavgränsning
Procentformat
Valutaformat
Formatera tal
13. Formatera tecken
Teckensnitt och teckenstorlek
Stil
Teckenfärg
Fler teckenformat
Textjustering
14. Kopiera format
15. Formatera celler
Kolumnbredd
Radhöjd
Kantlinjer
Rita kantlinjer
Fyllningsfärg
16. Rader och kolumner
Infoga rader och kolumner
Formelfel
Flytta och kopiera rader och kolumner
Transponera rader och kolumner
Ta bort rader och kolumner
Sortera kolumner och rader
Dölja/visa rader och kolumner
Låsa/låsa upp rader och kolumner
17. Utskriftsformat
Utskriftsområde
Sidbrytningar
18. Arbeta med flera blad
Bladflikar
Flytta och kopiera blad
Ta bort blad
Infoga kalkylblad
Flytta och kopiera mellan blad
19. Diagram
Vad är ett diagram?
Skapa diagram
Redigera diagram
Formatera diagram
Skriva ut diagram
20. Funktioner
Beräkna automatiskt
Infoga funktion
Statistiska funktioner
Logiska funktioner
21. Extra övningar
22. Lösningsförslag
23. Sakregister

Keywords: Excel

Author(s)
Publisher
Docendo Sverige AB
Publication year
2004
Language
sv
Edition
1
Page amount
110 pages
Categories
Information Technology, Telecommunications
 
General Works
Format
Ebook
eISBN (PDF)
91-7207-829-4

Similar titles